ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

dobry elektryk
Dom i Ogród

Jak wybrać dobrego elektryka?

Nawet domowe, niewielkie naprawy usterek elektrycznych wymagają pomocy fachowców. Osoby niemające doświadczenia w naprawie instalacji nie powinni samodzielnie się tego podejmować. Wadliwie naprawiona instalacja elektryczna może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia domowników. Również pomiary elektryczne powinny być wykonywane przez specjalistów. Gdy już więc decydujemy się na poproszenie o pomoc fachowca, chcemy wybrać zaufaną firmę, co do której możemy mieć pewność, że wykona dobrze swoją pracę. Jak więc rozpoznać dobrego elektryka?

Dobry elektryk posiada niezbędne uprawnienia

Uprawnienia to podstawa do pracy elektryka. Poświadczają, że jest on wykwalifikowany i może wykonywać prace związane z prądem elektrycznym. Jeśli chcemy się upewnić co do kompetencji fachowca, możemy poprosić go o referencje i zapytać, jak długo jest w branży. Wszystkie te cechy są bardzo istotne, a szczególnie ważne wtedy, gdy nie wiemy, jak wygląda schemat instalacji elektrycznej w naszym domu. Podczas planowanego remontu musimy więc polegać jedynie na wiedzy i zaufaniu do elektryka. 

Własna firma i strona internetowa

Strona internetowa jest niejako poświadczeniem istnienia i działalności firmy. Można tam sprawdzić niekiedy referencje, historię firmy, dane o firmie i zakres usług. Strona www budzi zaufanie wśród potencjalnych klientów i zapewnia możliwość wyszukania dobrych fachowców. Przykładem firmy, która prowadzi profesjonalną stronę internetową, z której możemy poznać dużo interesujących nas informacji jest np. Elektro-Kom działająca jako elektryk Warszawa. Na stronie można sprawdzić, że firma istnieje na rynku już 15 lat, można łatwo skontaktować się z fachowcami oraz sprawdzić dotychczasowe realizacje.

Podpisanie umowy

Dobry elektryk nie wyobraża sobie rozpoczęcia prac bez spisania wcześniej umowy. Stanowi ona zabezpieczenie dla obu stron i zawsze warto ją podpisać. Musi uwzględniać takie informacje, jak dane obu stron, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, konsekwencje niewykonania prac w terminie, cenę usługi, okres gwarancji powykonawczej. Poza podpisami obu stron wykonawca przykłada jeszcze swoją pieczęć firmową.

Odbiór prac i gwarancja

Po zakończeniu prac następuje ich odbiór. W przypadku zrealizowania wszystkich założeń strony podpisują protoków odbioru, a wykonawca dostarcza też protokoły zawierające wyniki pomiarów instalacji elektrycznej przypieczętowane pieczątkami firmowymi i podpisane przez osoby, które przeprowadziły te badania. To dokumenty, które są ważne od roku do pięciu lat, i które poświadczają prawnie, że sieć elektryczna działa prawidłowo i jest bezpieczna dla domowników.

Powyższe kryteria powinny być brane pod uwagę podczas szukania dobrego elektryka. To szczególnie ważne, ponieważ wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich domowników.