ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania nie jest dokumentem, który jest konieczny do zawarcia transakcji. Jest to jednak dokument, który pomaga sprecyzować ustalenia dotyczące transakcji oraz zabezpiecza interesy każdej ze stron. Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania?

Forma jest ważna

Przygotowując umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania, należy określić właścicieli, cenę czy czas przekazania lokalu. Warto również opisać sprzęt, który pozostaje w lokalu. Są to podstawowe informacje, które są niezbędne, by transakcja przebiegała sprawnie i bez żadnych nieporozumień.

Bardzo ważnym elementem umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania jest forma, w jakiej zostanie zawarta umowa. Można zrobić to samodzielnie. Wtedy umowa jest dokumentem cywilno-prawnym. Drugim rozwiązaniem jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania sporządzona na zwykłej kartce papieru, poświadczona podpisami kupującego oraz sprzedającego nie ponosi za sobą dodatkowych kosztów, tak jak umowa notarialna. Trzeba jednak wiedzieć, że w sytuacji spornej jest to umowa traktowana jako słabsza, dzięki której można wystąpić wyłącznie o roszczenie odszkodowawcze.

Notarialna umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania ma mocniejszy skutek. Strona ma prawo nie tylko do roszczenia odszkodowawczego, ale również może zmusić stronę uchylającą się od umowy do jej wykonania.

Co trzeba wiedzieć przed podpisaniem umowy przedwstępnej?

Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości to bardzo ważna czynność prawna. Trzeba mieć świadomość, że brak znajomości stanu prawnego nie zwalania kupującego od wykonania umowy. Stan prawny jest jawny i sąd będzie zdania, że kupujący mógł się z nim zapoznać.

Stan prawny nieruchomości sprawdzamy w księdze wieczystej. To stąd dowiemy się kto jest właścicielem nieruchomości, czy jest jeden czy kilku właścicieli i jakie są ich udziały.

Dział III kw to informacje dotyczące roszczeń, obciążeń oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością. Dział IV mówi o kredycie hipotecznym ciążącym na nieruchomości. Chcąc uzyskać wiarygodne dane dotyczące kredytu hipotecznego nie należy sugerować się wysokością ujawnioną w kw, gdyż dotyczy ona momentu zawarcia umowy kredytowej i nie uwzględnia dokonanych spłat. Wiarygodne dane dotyczące wysokości kredytu można otrzymać wyłącznie z banku.

Kolejnym dokumentem, który musi być dostarczony przez sprzedającego na umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania jest zaświadczenie z Urzędu Miasta o wymeldowaniu wszystkich osób z lokalu.

Niezbędne jest również zaświadczenie z administracji o braku zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych.