ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Nieruchomości

Zamiana mieszkania komunalnego – na czym polega?

W wielu przypadkach możliwe jest dokonanie zamiany mieszkania komunalnego na większe lub lepiej położone. Z różnych przyczyn osoba wynajmująca może chcieć dokonać takiej zamiany i choć prawnie nie jest to dozwolone, zdarza się. Czasami problem z mieszkaniem dotyczy wysokich kwot opłat, lub niezbyt dogodnej lokalizacji. W jaki sposób można starać się o zamianę?

Na czym polega zamiana mieszkania komunalnego?

Mieszkania komunalne w danej miejscowości należą do specjalnej puli mieszkań i wszelkie kwestie z tym związane w dużej mierze ustala właściwa gmina. Dlatego też w pierwszej kolejności warto udać się do odpowiedniej osoby w Urzędzie Gminy. Pozwoli to dowiedzieć się wszelkich szczegółów dotyczących możliwego lub niemożliwego procesu zamiany mieszkania.
Przeciętna osoba nie wie być może, czym są mieszkania komunalne. Takie mieszkania należą do gminy, a osoba używająca to jedynie najemca na dany okres czasu. Najemcy nie mają prawnie przyznanej możliwości jakiejkolwiek zamiany lokali czy czegokolwiek podobnego, bo nie są właścicielami. Dlatego też tak ważny jest kontakt z urzędem gminy. Pracownicy bardzo często idą na rękę najemcom i mogą pomóc zamienić lokale tak, by wychodziło dużo korzystniej. Nie można jednak tego oczekiwać – prawnie żaden najemca nie może się zamienić, więc wszyscy zainteresowani muszą poczekać, aż gmina zdecyduje i postanowi pójść im na rękę.

Jak przystąpić do zamiany?

Najlepiej poza kontaktem z gminą postarać się jak najwięcej ustalić we własnym zakresie. Przyda się na przykład rozejrzenie co do dostępnych lokali, porozmawiać z najemcą o swoich warunkach i potrzebach. Wstępne ustalenie szczegółów to już połowa sukcesu. Warto być pewnym w tym momencie, który konkretnie lokal odpowiada wymaganiom, żeby od razu wskazać, jaka zamiana interesuje daną osobę. Będzie to spore ułatwienie, bo urzędnicy nie muszą wiedzieć, jakie oczekiwania ma osoba chętna na zamianę i czy tej drugiej osobie odpowiadają założone warunki – dopytanie o to wszystko będzie już tylko formalnością. Oczywiście to jedynie ułatwienie, czasami można zgłosić po prostu problem do gminy i poczekać, aż zostanie znaleziona najbardziej odpowiednia opcja.
Wybór pasującego mieszkania może być o tyle trudny, bo niektóre gminy nie dysponują dużą liczbą mieszkań komunalnych. Niewielka ilość nie pozwala na to, by swobodnie zamieniać się między użytkownikami. Wtedy osobom niezadowolonym pozostaje czekać, aż któryś z najemców całkowicie zrezygnuje z przyznanego lokalu (na przykład znajdzie sobie jakąkolwiek lepszą ofertę).