ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Lifestyle Nieruchomości

Aneks do umowy najmu- kiedy można z niego skorzystać

Jak powszechnie wiadomo, nie zawsze zmiany dotyczące szczegółów realizacji umowy wymagają wypowiedzenia starego dokumentu i podpisania nowego. W wielu przypadkach wystarczy podpisać odpowiedni aneks do umowy. Za pomocą takiego dokumentu można zmieniać wiele kwestii, choć nie wszystkie. Podpowiadamy, kiedy warto podpisać aneks do umowy najmu i jak powinien on wyglądać.

Co można zmienić za pomocą aneksu?

Przyjęło się, że za pomocą aneksu do umowy zmienia się jedynie stosunkowo niewielki zakres oryginalnego dokumentu. Zwykle jest to jeden lub dwa punkty umowy, przy zastrzeżeniu, że pozostałe postanowienia pierwotnego dokumentu pozostają w mocy.

Aneks do umowy najmu często stosowany jest w przypadku wynegocjowania nowej stawki czynszu, ale można go stosować też w wielu innych przypadkach. Aneksem można też wydłużyć okres najmu lokalu, zmienić długość okresu wypowiedzenia, czy wysokość zdeponowanej kaucji. Tutaj np. pobierzesz gotowy aneks do umowy najmu – zmiana czynszu.

Większość umów najmu ma zapis, ze wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i najczęściej odbywa się to za pomocą aneksu. Aneks można podpisać na wniosek wynajmującego, ale też najemcy, który np. chce zabezpieczyć swoje nakłady na odświeżenie danego lokalu.

Jak poprawnie napisać aneks do umowy najmu

Zmiana umowy najmu niemal w każdej sytuacji wymaga, by takie ustalenia zawarte zostały w formie pisemnej. Nie oznacza to jednak, że zmiany można zapisywać w dowolny sposób. Jeżeli pierwotna umowa wymaga ustalania zmian w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wszystkie ustalenia i zmiany muszą być zapisane w odpowiednio sformalizowanej formie. Taką formą jest aneks do umowy najmu.

Aneks, jeśli ma gwarantować moc prawną, musi zawierać kilka elementów. Podobnie jak umowa, aneks do umowy musi zawierać jednoznaczne określenie stron umowy, zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Ponadto konieczne jest podanie daty i numeru umowy (jeśli występuje), do której wprowadzane są zmiany. W przypadku aneksy do umowy najmu warto też podać informację o lokalu, którego dana umowa dotyczy, zwłaszcza jeśli wynajmujący nie stosuje numerowania umów. Aneks podobnie jak umowa, musi też określać czas obowiązywania ustaleń, oraz być podpisany przez obie strony umowy.

Oprócz wymagań formalnych co do oznaczenia umowy, w aneksie zwykle stosuje się zapisy określające konkretne punkty, lub paragrafy danej umowy. Zamiast przepisywać całą treść umowy, zwykle zapisuje się, że od dnia podpisania aneksu, lub innej ustalonej daty, ustalony punkt umowy przyjmuje określoną treść. Dzięki temu aneksy są o wiele krótsze niż umowy pierwotne. Dla bezpieczeństwa obu stron dodaje się też zapis o tym, że pozostałe postanowienia umowy pierwotnej pozostają bez zmian.