ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Nieruchomości

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony i nieoznaczony

Posiadanie własnego mieszkania, które możemy przeznaczyć na wynajem, to niewątpliwie stabilne, dodatkowe źródło dochodu. Jednak zawarcie umowy najmu powinno być poparte odpowiednią wiedzą na temat przepisów, aby obie strony nie poniosły z tego względu przykrych konsekwencji. Z tym samym związane jest również wypowiedzenie umowy najmu.

Jak wynajmować mieszkanie?

Gdy przygotowujemy się do wynajęcia naszego mieszkania, warto zapoznać się z przepisami, które określają, jak powinien przebiegać ten proces. Warto zwrócić szczególną uwagę na prawa i obowiązki zarówno wynajmującego jak i właściciela mieszkania. Gdy posiadamy nieco szerszą wiedzę na ten temat, na pewno pozwoli to uniknąć nam późniejszych ewentualnych problemów. Mamy dwie możliwości wynajmowania mieszkania: na czas oznaczony lub czas nieoznaczony. Wbrew pozorom wynajem na czas oznaczony jest szczególniej rekomendowany dla jednej jak i dla drugiej strony. Te dwa rodzaje najmu różnią się między innymi warunkami, jakie muszą zaistnieć,
gdy z jakichś przyczyn bierzemy pod uwagę wypowiedzenie umowy najmu, bo zgodnie z prawem możemy wypowiedzieć umowę bez przestrzegania terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

Może ono nastąpić wcześniej zarówno ze strony najemcy jak
i wynajmującego. Ale warunki, które na to zezwalają, muszą być wcześniej zawarte w umowie i to nie w sposób ogólny, ale najlepiej dość precyzyjnie. Jeśli takich nie ma, to umowa obowiązuje do upływu umówionego terminu. Jednym ze zdarzeń, które umożliwiają natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu, jest zwłoka z zapłatą czynszu przez co najmniej dwa okresy. Najemca musi sobie to jednak zastrzec w umowie. Natomiast stosowanie zapisów, które sugerują, że strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie bez podawania przyczyny, są całkowicie niezgodne z prawem i należy ich zdecydowanie unikać.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieoznaczony

W przypadku umów bezterminowych wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, które zostały wskazane w umowie, a jeśli takowych nie było, to muszą trzymać się terminów ustawowych, które są następujące:

– Przy czynszu płatnym w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc są to najpóźniej trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego.

– Przy czynszu miesięcznym jest to miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

– Gdy czynsz płatny jest w jeszcze krótszych odstępach to wypowiedzieć można na 3 dni naprzód.

– Przy najmie dziennym można zrobić to dzień naprzód.