ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Dom i Ogród Nieruchomości

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle ważnym dokumentem, zawierającym informacje o tym, jak wygląda teraz oraz jak będzie wyglądało nasze otoczenie przez kilka lat. Plan zagospodarowania nie jest przypadkowy.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan zagospodarowania przestrzennego ma formę aktu pranego, który obowiązuje wyłącznie na obszarze urzędu gminy bądź miasta, który go wydał. Plan ten przyjmowany jest zawsze w formie uchwały, która składa się z części tekstowej oraz rysunkowej / szkicu, który jest wiernym odwzorowaniem rzeczywistego układu ulic i zabudowań wraz ze szczegółową legendą. Natomiast część tekstowa aktu, jest dokładnym opisem planu, który określa przeznaczenie danego terenu, jego warunki zagospodarowania oraz rodzaj zabudowy.

W części tekstowej planu zagospodarowania znajdziemy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W tym dokumencie, który nie jest aktem prawa miejscowego, dokładnie jest opisana polityka gminy i lokalne zasady zagospodarowania terenu. Studium sporządzane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a następnie analizowane i uchwalane przez radę gminy.

Jakie informacje zawiera plan zagospodarowania przestrzennego ?

Plan zagospodarowania szczegółowo opisuje zasady gospodarowania przestrzenią w danej gminie / mieście. Na podstawie właśnie tego dokumentu wydawane są decyzje administracyjne.

Istnieją sytuacje, gdy wójt gminy całkowicie zmienia przeznaczenie bądź zagospodarowanie danego terenu. W takie sytuacji właściciel gruntu musi dokonać zmian zgodnie ze zmienionym planem zagospodarowania. Do czasu wejścia w życie zmian, właściciel może wykorzystać teren w taki sposób jak dotychczas.

Bywają również sytuacje, gdy dalsze użytkowanie nieruchomości jest nie możliwe, ponieważ zostaje wprowadzony nowy plan miejscowy. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może zażądać od gminy odszkodowania finansowego za poniesioną szkodę. W szczególnych sytuacjach gmina decyduje się wykupić daną nieruchomość. Zdarzają się sytuacje, gdy właściciel nie zgadza się na przystosowanie nieruchomości do nowego planu zagospodarowania, nie chce odsprzedać jej gminie, ani też nie zażądał odszkodowania za poniesioną szkodę. W takiej sytuacji zazwyczaj wartość tej nieruchomości uległa obniżeniu i jedynym opłacalnym wyjściem z sytuacji będzie złożenie wniosku o odszkodowanie równie obniżeniu wartości nieruchomości. Zwykle wysokość tego odszkodowania, ustalana jest w dniu jej sprzedaży.