ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

wynajmujący a najemca
Nieruchomości

Wynajmujący a najemca – kto jest kim i jakie mają prawa i obowiązki?

Wynajmujący a najemca to dwie osoby, które zawierają umowę najmu lokalu mieszkalnego. Są to osoby, które mają różne prawa i obowiązki. Często jednak są ze sobą mylone. Kto jest kim i jakie prawa i obowiązki ma każda ze stron umowy?

Kto jest kim?

Wynajmujący a najemca to często nazewnictwo stosowane wymiennie. Jest to duży błąd! Każda ze stron ma inne prawa i obowiązki.

Mówiąc najprościej – wynajmujący jest właścicielem lokalu, który oddaje w użytkowanie swój lokal najemcy, czyli lokatorowi. Za udostępnienie lokalu wynajmujący pobiera czynsz.

Najważniejszym dokumentem w układzie wynajmujący a najemca jest umowa najmu, która oparta jest na Ustawie o ochronie praw lokatorów oraz Kodeksie cywilnym, które regulują prawa i obowiązki każdej ze stron.

Wynajmujący – prawa i obowiązki

Wynajmujący ma prawo do swobodnego wyboru najemcy. Może również sprawdzić tożsamość przyszłego lokatora, a także sprawdzić jego miejsce zatrudnienia, by zyskać pewność, że potencjalny najemca jest wypłacalny.

Bardzo ważne jest prawo, które pozwala wynajmującemu na pobranie kaucji, która zabezpieczy interesy właściciela lokalu w przypadku zniszczeń w mieszkaniu lub w sytuacji, gdy lokator nie będzie uiszczał ustalonego czynszu najmu.

Należy pamiętać, że kaucja może być maksymalnie w wysokości 12-krotności czynszu najmu. Ważny jest również termin zwrotu kaucji po ustaniu stosunku najmu. Jest to termin 1 miesiąca liczony od dnia opróżnienia lokalu.

Wynajmujący ma również prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. Dotyczy to sytuacji, gdy najemca nie przestrzega zasad współżycia społecznego lub spóźnia się z opłatami za użytkowanie lokalu.

W umowie, która określa zasady „wynajmujący a najemca” koniecznie trzeba również pamiętać o zawarciu obowiązków, które dotyczą właściciela mieszkania. Musi on dbać, by urządzenia znajdujące się w lokalu były sprawne. Naprawa instalacji wodociągowej, gazowej czy elektrycznej jest obowiązkiem właściciela. Piece grzewcze, kaloryfery, podłogi, tynki oraz stolarka okienna i drzwiowa również musi zostać naprawiona lub wymieniona przez właściciela lokalu.

Najemca – prawa i obowiązki

Wynajmujący i najemca muszą już przy podpisaniu umowy najmu ustalić wszystkie zasady, na jakich ma opierać się wynajem lokalu. Bardzo ważne jest, by te ustalenia zostały zapisane w formie umowy, do której ma prawo najemca. Należy pamiętać, że wszystko powinno być zapisane, by najemca nie musiał godzić się na słowne umowy, które w razie potrzeby bardzo trudno jest wyegzekwować.

Jednym z ważniejszych ustaleń jest zawarcie w umowie kwoty należnego czynszu. Należy również ustalić kto ponosi opłaty za media. Gaz, woda, ogrzewanie czy wywóz śmieci to często duże koszty.

Kolejnym, bardzo ważnym, elementem umowy jest ustalenie terminu oraz sposobu płatności. Najczęściej przyjmuje się, że jest to 10 dzień każdego miesiąca, ale warto widzieć, że nie jest to termin obligatoryjny i strony mogą wybrać inny dzień.

W umowie najmu określone są również obowiązki najemcy. Należy pamiętać, że musi on dbać o mieszkanie i nie może zakłócać miru domowego, gdyż jest to bardzo poważny powód do usunięcie lokatora z mieszkania.