ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Nieruchomości

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Przeszukując oferty wynajmu mieszkań dostępne na stronach internetowych możemy zauważyć, że często pojawia się tam zapis „najem okazjonalny”. Jest to rozwiązanie prawne, które ma na celu chronić prawa właścicieli lokalów mieszkalnych przed potencjalnymi problemami z nierzetelnymi najemcami.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Umowa ta różni się nieco od zwykłej umowy. Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, które planujemy w niedługim czasie wynająć, to warto zawrzeć właśnie taką umowę. Jest to rozwiązanie, które uchroni nas przed nieuczciwymi najemcami. Oszczędzi nam niepotrzebnych problemów, komplikacji oraz żmudnego ciągnącego się przez kilka lat procesu eksmisyjnego w sądzie cywilnym. Najem okazjonalny łagodzi wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów, w związku z tym pozwala na szybką egzekucję komorniczą lokatorów, którzy nie dotrzymują zapisów umowy najmu.

Zawierając umowę najmu okazjonalnego jesteśmy zobowiązani do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, który powinien być składany na podstawie aktu notarialnego. Ten o to właśnie dokument uprawnia właściciela lokalu do wszczęcia natychmiastowego postępowania egzekucyjnego, w przypadku naruszenia zapisów umowy najmu lub po jej wygaśnięciu / rozwiązaniu.

Czy każdy może skorzystać z takiej umowy?

Umowa najmu okazjonalnego jest skierowana głównie do właścicieli lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Ta umowa nie ma zastosowania w przypadku wynajmowania lokali usługowych bądź podnajmowania nieruchomości lub jej części. Co więcej, umowę najmu okazjonalnego może zawierać tylko osoba prywatna, posiadająca na własność dany lokal. Osoby lub firmy wynajmujące lokale mieszkaniowe w ramach działalności gospodarczej, również nie mogą skorzystać z najmu okazjonalnego. Warto pamiętać, że umowa ta powinna zostać zawarta na czas określony, ale nie dłuższy niż 10 lat.

Wiele wynajmujących osób nie zna przepisów praw i zdecydowanie boi się zawierać takie umowy. Przede wszystkim obawia się, że eksmisja może pojawić się zupełnie bez powodu. Oczywiście takie sytuacje nie mają miejsca, ponieważ mimo zmian w prawie, wciąż obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tą ustawą najem okazjonalny może zostać wypowiedziany tylko wtedy, gdy będą ku temu powody. Powodem wypowiedzenia umowy mogą być zaległości związane z zapłatą czynszu i innych opłat przez co najmniej trzy miesiące, a także podnajem lokalu osobie trzeciej bez zgody właściciela. Oprócz tego egzekucja będzie zasadna również w sytuacji, gdy najemca utracił prawo do zamieszkania w związku z ustaniem czasu, na jaki była zawarta umowa.