ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Dom i Ogród Nieruchomości

Na czym polega użytkowanie wieczyste, a na czym własność?

Często zastanawiamy się – przy okazji przeglądania ofert sprzedażowych nieruchomości – co dokładnie oznacza użytkowanie wieczyste i własność gruntu. Przed zawarciem umowy warto sprawdzić, kto rzeczywiście jest właścicielem nieruchomości. Tę informację powinien nam przekazać właściciel, ale jeśli nie jesteśmy pewni tej informacji, możemy ją samodzielnie zweryfikować przeglądając księgę wieczystą nieruchomości.

Prawo własności

Własność to podstawowe prawo, które pozwala właścicielowi danej ruchomości bądź nieruchomości dowolnie nią zarządzać z wyłączeniem osób trzecich. Właściciel może taką nieruchomość dowolnie zagospodarować z obowiązującymi aktualnie prawami bądź sprzedać. Istnieją również sytuacje, gdy własność danej rzeczy jest ograniczona, ponieważ jest obciążona hipoteką. Oczywiście po zakończeniu okresu kredytowania oraz uiszczeniu wszelkich opłat związanych z kredytem. Właściciel może przenieść na siebie własność danego przedmiotu kredytowania.

Prawo wieczyste

W przypadku prawa użytkowania wieczystego, zarządzenie nieruchomością jest bardzo zbliżone do prawa własności. Jedyną zasadniczą różnicą jest fakt, iż właścicielem danej nieruchomości pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, np. Gmina lub Użytkowanie wieczyste ma charakter terminowy, poza tym jest prawem zbywalnym i dziedziczonym. Termin użytkowania nie może być krótszy niż 40 lat i jednocześnie dłuższy niż 99 lat. Po tym okresie oczywiście istnieje możliwość przedłużenia użytkowania, ale nie jest to zagwarantowane i bardzo często zdarza się, że użytkownicy spotykają się z odmową, ponieważ dana nieruchomość zostaje oddana na realizację ważnego celu społecznego.

Użytkowanie wieczyste a własność – jakie są różnice?

Drobne różnice pomiędzy użytkowaniem wieczystym a prawem własności mogą się okazać trudnymi do ominięcia pułapkami. Prawo własności, choć jest zbywalne, to jest dożywotne i bez trudu możemy je zapisywać w testamencie dla następnego pokolenia spadkobierców. Natomiast użytkowanie wieczyste określone jest poprzez umowę w formie aktu notarialnego, która obejmuje konkretny okres. Co więcej, nieruchomości znajdujące się na gruncie tak użytkowanym są z reguły nieco tańsze.

Obecnie rząd pracuje nad projektem nowej ustawy, która ma za zadanie ułatwić przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do tej pory przejście przez procedurę przekształcenia było bardzo trudne i trwało długie lata. Każdy użytkownik wieczysty danej nieruchomości musiał złożyć stosowny wniosek, jeśli choć jeden z nich złoży sprzeciw – cała procedura przekształcenia zostaje zawieszona.