ellorien.pl

Wyposażenie wnętrz i budownictwo

Nieruchomości

Prawa wynajmującego mieszkanie. Wynajmujesz? Warto je znać!

Osoba wynajmująca mieszkanie ma swoje prawa i obowiązki. Warto zapoznać się z nimi jeszcze przed podpisaniem umowy, żeby później nie być zdziwionym. Znajomość wspomnianych zasad pozwoli zachowywać się właściwie w mieszkaniu i z powodzeniem regulować we własnym zakresie wszystkie kwestie prawne.

Co na to prawo?

Ustalenia dotyczące kwestii wynajmu mieszkań mają swoje źródło w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o ochronie praw lokatorów. W razie niejasności można zawsze zajrzeć do wspomnianych dokumentów i zweryfikować każdy problem u podstaw. Także prawnik poproszony o pomoc w kłopotliwej sprawie będzie odnosił się do tych danych.
Warto wiedzieć, że duża część praw najmujących posiada obostrzenia skutkujące natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu. Dlatego też znajomość tychże jest absolutnie niezbędna, by przez określony czas z powodzeniem korzystać z tego lub innego mieszkania. Oczywiście w niektórych sprawach można spotkać się ze znacznie łagodniejszym traktowaniem, ale nigdy nie trzeba na to liczyć, specjalnie naginając przepisy prawa. Z uwagi na sporą rozpiętość praw i obowiązków dobrze jest przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizować wszystkie jej punkty – czasami można poprosić o pomoc prawnika.

Jakie są prawa wynajmującego mieszkanie?

Obowiązki wynajmującego zapisane są w umowie i bezwzględnie należy ich przestrzegać, pod groźbą ewentualnego zerwania jej i konieczności pokrycia kosztów. W tym samym dokumencie podawane są również prawa, jakie ma osoba wynajmująca.
Jednym z istotnych praw jest wymóg wpłaty kaucji jeszcze przed dokonaniem jakichkolwiek innych działań. Kaucja funkcjonuje jako zabezpieczenie, w razie gdyby najemca nie podszedł poważnie do swoich obowiązków. Istnieją dodatkowe warunki regulujące wysokość możliwej kaucji i one również powinny być zapisane w umowie.
Warto wiedzieć, że wynajmujący prawnie staje się właścicielem wszystkich ruchomości znajdujących się w lokalu. To jest rodzaj zabezpieczenia, podobnie jak kaucja. Dzięki temu prawu wynajmujący może w razie niesłowności najemcy zrekompensować swoje straty. Ruchomości mogą należeć do osoby podpisującej umowę lub do członków jego rodziny, którzy z nim mieszkają w tym samym lokalu.
Wynajmujący ma również prawo do niwelowania wszelkich zmian dokonanych przez najemcę. Gdy osoba najmująca modyfikuje wygląd mieszkania, doposaża je lub zmienia cokolwiek innego, wynajmujący może to wszystko zachować po pokryciu wszelkich kosztów towarzyszących lub zgłosić konieczność usunięcia przed opuszczeniem lokalu. Zapis ten również wynika z umowy i musi być przestrzegany.